Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

BARDZO MŁODA KULTURA

Lubelska edycja programu „Bardzo Młoda Kultura 2019 - 2021”

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie jest operatorem lubelskiej edycji programu: „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”, który jest kontynuacją projektu „Młodzi LUBią Kulturę: Lubelska sieć edukacji kulturalnej” zrealizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-18.

Zadaniem programu jest tworzenie i  wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury, rozumianych jako współpraca między instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którzy pragną rozwijać kompetencje społeczne dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury.

Celem jest również wzmacnianie roli edukacji kulturowej, dzięki czemu powstanie system, w którym kultura będzie narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu.

Odbiorcą działań są zarówno władze samorządowe, które odpowiadają za kształt polityki oświatowej i kulturalnej na swoim obszarze, osoby zaangażowane w tworzenie kultury – animatorzy, pracownicy ośrodków kultury, nauczyciele, pracownicy organizacji pozarządowych, jak również dzieci i młodzież wraz z opiekunami.

Kontakt:
Program Edukacji Kulturalnej  „Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021”
Anna Walkowska, tel. 600 309 682
Wojciech Goleman, tel. 509 039 365
e-mail: edukacja.bmk@spotkaniakultur.pl
edukacjakulturalna.lubelskie.com

Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin