Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Wystawa „Impact Factor"

Wystawa

03Stycznia Wtorek
12:00
Brain Damage Gallery

Wstęp wolny

[English version below]

 

Impact Factor jest (akademickim) wskaźnikiem ilości cytowań – a mówiąc wprost – istotności autora i siły jego oddziaływania.

 

Interesujące wydaje się przeniesienie tego kryterium na grunt sztuki, a konkretnie urban artu. Sztuki wyrosłej z buntu wobec oficjalnego, historyczno-sztucznego dyskursu, która jednak na przestrzeni ostatnich lat ustabilizowała swoją pozycję w świecie sztuki współczesnej. Fakt ten może potwierdzać obecność w takich muzeach jak MoMa, Tate, czy na licytacjach największych domów aukcyjnych - Christie’s i Sothebys.

Na wystawie "Impact Factor” podejmiemy próbę zrekonstruowania aktualnego obrazu urban artu, którego ramy wykroczyły poza tradycyjne schematy działalności ulicznej, a sieć powiązań zatacza kręgi, o których nie pomyślelibyśmy jeszcze kilka lat temu. Rezultat tych poszukiwań ubierzemy w formę prezentacji jednych z najnowszych prac, artystów takich jak:

 

 •  Takeru Amano (pierwsza w Polsce prezentacja pracy artysty);

 

 •  Banksy (pierwsza w Polsce prezentacja sygnowanej pracy artysty);

 

 •  

 

 •  

 

 •  Tomasz Górnicki,

 

 •  Damien Hirst,

 

 •  Invader (pierwsza w Polsce prezentacja prac artysty),

 

 •  Jan Kalab,

 

 •  Kaws (pierwsza w Polsce prezentacja pracy artysty),

 

 •  Cleon Peterson,

 

 •  

 

 •  Paweł Ryzko & Axel Void,

 

 •  

 

 •  Michał Żytniak.

 

 

WERNISAŻ:

10 grudnia 2022, sobota, 18:00

Brain Damage Gallery

pl. Teatralny 1, Lublin,

Centrum Spotkania Kultur / wejście od ul. Skłodowskiej/.

Wstęp bezpłatny

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin

 

 

[EN]

The impact factor is an academic measure of the frequency of citing scientific articles, or, to be straightforward, a measure of the importance and influence of an author.

It’s an interesting idea to put that criterion in the context of art, precisely urban art. The form which emerged from the rebellion against the official, fake-historical discourse, and yet managed to strengthen its position in the world of contemporary art during recent years. The presence of urban art in museums, such as MoMa or Tate, and at auctions in the biggest auction houses like Christie’s and Sothebys, is the best proof of its popularity.

At the ‘Impact Factor’ exhibition we’ll make an attempt at reconstructing the current image of urban art. It’s already far beyond the traditional norms of street art, and its network of connections widened to such extents we couldn’t have imagined a few years ago. We’ll present the results of our search by showing some of the newest works made by artists such as:

 

 •  Takeru Amano (the first presentation of the artist’s work in Poland);

 

 •  Banksy (the first presentation of the artist’s signed work in Poland);

 

 •  

 

 •  

 

 •  Tomasz Górnicki,

 

 •  Damien Hirst,

 

 •  Invader (the first presentation of the artist’s works in Poland),

 

 •  Jan Kalab,

 

 •  Kaws (the first presentation of the artist’s works in Poland),

 

 •  Cleon Peterson,

 

 •  

 

 •  Paweł Ryzko & Axel Void,

 

 •  

 

 •  Michał Żytniak.

 

 

VERNISSAGE:

 

Saturday, 10th December 2022, 6:00PM

Brain Damage Gallery

pl. Teatralny 1, Lublin,

Centrum Spotkania Kultur /direct entrance from Skłodowskiej street/.

Free entrance

Subsidised by Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland with financing from the Fund for the Promotion of Culture (the national special purpose fund). The project has been implemented thanks to the support of Lublin

City Office.

Cena biletów

Wstęp wolny

Miejsce

Brain Damage Gallery

Brain Damage Gallery to jedyna w Polsce i jedna z pierwszych na świecie galerii dedykowanych graffiti writingowi i jego ewolucji.