CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

Edukacja

Młode CSK to program skierowany do osób w przedziale od (0)3 do 20 lat.

Młode CSK to inwestowanie w rozwój dzieci i młodzieży.

To co wyróżnia naszą ofertę to konsekwencja działań.

Jednym z ważnych elementów tworzenia oferty jest słuchanie potrzeb uczestników. Dlatego w wybranych propozycjach warsztatowych zasugerowana jest trzyletnia perspektywa, w innych natomiast plan zależeć będzie od uczestników i ich pomysłów. Oddawanie głosu dzieciom/młodzieży/rodzicom nie należy do działań łatwych, jednak realizacja takiego planowania daje wymierne efekty. 

Jednym z niezaprzeczalnych plusów oferty jest realizacja działań w przestrzeniach CSK, które są wyjątkowe ze względów architektonicznych i estetycznych – takich przestrzeni nie znajdziemy w żadnym innym miejscu w Lublinie i w regionie. 

W ramach Młodego CSK odbywać się będą zajęcia stałe oraz cykliczne a także wydarzenia muzyczne i teatralne.


MAŁE LABORATORIUM KULTURY

INSPIROWANIE/ POKAZYWANIE/ POZNAWANIE

Szukając porozumienia i połączenia powyższych haseł powstaje propozycja konstruowania działań dedykowanych dzieciom,  bazujących na umuzykalnianiu, animacji kultury w rozumieniu warsztatów sensorycznych i ogólnorozwojowych oraz realizację działań „okolicznościowych”. W ramach pracowni wykorzystamy również filmy skierowane do najmłodszego widza, zawsze z towarzyszącym im warsztatem tematycznym.

MAŁE LABORATORIUM MUZYKI – INDYWIDUALNE

cena: 20zł/dziecko + 35 zł / dorośli– wiek: 0 – 6

Cykl spotkań-koncertów z muzyką wokalną i instrumentalną, dedykowany dzieciom od 0 do 6 roku życia wraz z opiekunami. Traktujemy muzykę jako wspólny, naturalny język komunikacji w czym dzieci  bardzo dobrze się odnajdują. Tworzymy warunki, aby reakcje dzieci na muzykę były nieskrępowane i jak najbardziej naturalne, pobudzamy zmysły rytmicznym kołysaniem, tańczeniem, rytmizowaniem, śpiewaniem. Tworzymy formę umuzykalniania najmłodszych, opartą na pedagogice muzycznej Edwina E. Gordona – uznanego muzyka, pedagoga oraz psychologa muzyki, autora wielu publikacji z zakresu edukacji muzycznej.

Sobota/niedziela, raz w miesiącu, godzina 10.00 – 10.50 i 11.15 – 12.05

Informacje : mlodecsk@csklublin.pl, tel. 81 441-56-41

Bilety: bilety.csklublin.pl i kasa CSK

MAŁE LABORATORIUM MUZYKI – GRUPY ZORGANIZOWANE

liczba uczestników 90 osób – cena: 30zł/dziecko – wiek: 3 – 8 – czas trwania 50 min

Cykl spotkań-koncertów z muzyką wokalną i instrumentalną w ramach warsztatów umuzykalniających gdzie traktujemy muzykę jako wspólny, naturalny język komunikacji w czym dzieci bardzo dobrze się odnajdują. Tworzymy warunki, aby reakcje dzieci na muzykę były nieskrępowane i jak najbardziej naturalne, pobudzamy zmysły rytmicznym kołysaniem, tańczeniem, rytmizowaniem, śpiewaniem. Tworzymy formę umuzykalniania najmłodszych, opartą na pedagogice muzycznej Edwina E. Gordona – znanego muzyka, pedagoga oraz psychologa muzyki, autora wielu publikacji z zakresu edukacji muzycznej.

Koncert odbędzie się przy minimalnej liczbie 60 dzieci potwierdzonych w dniu koncertu. Organizator zastrzega prawo do odwołania lub przełożenia koncertu.

Poniedziałki raz w miesiącu (zapytaj organizatora o najbliższe wydarzenie)

Opiekunowie – bezpłatnie 

Informacje : mlodecsk@csklublin.pl, tel. 81 441-56-41

W celu rezerwacji proszę o kontakt: e-mail: obslugawidza@csklublin.pl , tel. +48 81 441 56 75

ŚWIETLICA KULTURY – CZYTELNICZE WARSZTATY RODZINNE

cena: dzieci – 20 zł, dorośli – 10 zł – wiek: 4-8

 Świetlica Kultury to magiczne miejsce wychowywania przyszłych odbiorców kultury. Raz w miesiącu zapraszamy dzieci z rodzicami na warsztatowe spotkania czytelnicze, podczas których będziemy czytać i inspirować się przeczytanymi książkami w celu poznania siebie i świata  poprzez eklektycznych warsztatów. 

Sobota raz w miesiącu godzina 12.30 – 14.00

Informacje : mlodecsk@csklublin.pl, tel. 81 441-56-41

Bilety: bilety.csklublin.pl i kasa CSK


KULTURA POD SCHODAMI

RADOŚĆ/ CIEKAWOŚĆ/ WCIĄŻ JEDNAK DZIECKO/ NOWE ŻYCIE

Kultura Pod Schodami to miejsce, w którym dzieciaki będą robić pierwsze kroki w świadomym odbiorze kultury. Kultura Pod Schodami to kompleksowa oferta dla szkół.

W ramach działania tej pracowni proponujemy:

TEATRALNY PLAC ZABAW DORMANA

–   Liczba uczestników: 25 – cena: 25zł / osoba – wiek: 7-11 – czas trwania 2-3 godziny

Jan Dorman prowadził teatr inspirowany rytuałem dziecięcej zabawy, odwołujący się do gry skojarzeń i wyobraźni odbiorcy, posługujący się lalkami, maskami, znakiem plastycznym. Podczas warsztatów będziemy tworzyć działania teatralne bazujące na zabawach dziecięcych i ich wyobraźni. Warsztaty oparte będą na pedagogice teatru, działaniach plastycznych i muzycznych.

Termin ustalany indywidualnie 

Opiekunowie – bezpłatnie 

Informacje : mlodecsk@csklublin.pl, tel. 81 441-56-41

W celu rezerwacji proszę o kontakt: 

e-mail: obslugawidza@csklublin.pl, tel. +48 81 441 56 75

SIEĆ PAJĄCZKA CSK

– liczba uczestników: 40 osób (podzielone na dwie grupy) – cena: 35 zł /osoba – wieku: 10-12 – czas trwania 3 godziny

Podczas zwiedzania CSK zobaczymy nie tylko piękno architektury budynku, ale poznamy różne historie, zajrzymy do zakątków, gdzie rzadko wchodzi człowiek. Co stoi w środku tego budynku i dlaczego jest wyjątkowe? Trasa oprowadzania obejmuje m.in. Salę Operową, VIP Room, Foyer Sali Operowej, Miejską Łąkę Kwietną, Galerię Wystaw Czasowych. Za pomocą długich korytarzy i magicznych ścieżek zagramy w grę terenową, gdzie bliżej poznamy przestrzeń i sztukę, która tu mieszka. Koperty, mapy, zagadki – to wszystko o grze terenowej w CSK. Naszym zadaniem będzie nie tylko bieganie, ale również arytmetyka, wyobraźnia czy detektywistyka. Natomiast warsztat teatralny będzie opierał się na bajce-wyliczance „Była raz starsza pani” A. Graboffa. W historii o pani która zjadła muchę, pająka, kota a może krowę wszystko jest prawdą lub bajką – zagadka. Zabawa, ćwiczenia aktorskie i tworzenie etiud pomogą poznać prawdę.

Termin ustalany indywidualnie 

Opiekunowie – bezpłatnie 

Informacje : mlodecsk@csklublin.pl, tel. 81 441-56-41

W celu rezerwacji proszę o kontakt: e-mail: obslugawidza@csklublin.pl, tel. +48 81 441 56 75

FERIE Z KULTURĄ POD SCHODAMI / WAKACJE Z KULTURĄ POD SCHODAMI

Oferta tematyczna dla grup zorganizowanych związana z obchodami różnych nietypowych świąt – czas trwania, temat oraz ilość uczestników zależeć będą od chęci i potrzeb grup. W ofertę wpisuje się również zwiedzanie sceny sali operowej i krótki warsztat teatralny. 


KOMÓRKA KULTURY

CIEKAWOŚĆ/ PIERWSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Komórka Kultury ma odpowiedzieć na oczekiwania młodego odbiorcy wchodzącego coraz bardziej w świadome uczestnictwo w kulturze i społeczeństwie.  Celem oferty jest rozwój uczestników dlatego proponujemy zajęcia, których nie ma, a które zogniskowane są na pokazywaniu dobrych praktyk oraz savoir vivre uczestnictwa w kulturze, na ćwiczeniu umysłu celem zdobycia umiejętności szybkiego przyswajania wiedzy.

BE CREATIVE

Storyboard to scenopis w formie rysunków, który stanowi wskazówki dla osób realizujących film. Przedstawia on to, co dzieje się w video, od pierwszej po ostatnią scenę. Obrazki zawierają podpisy i dodatkowe notatki, przez co gotowy storyboard wygląda jak komiks. Działanie polegać będzie na cyklicznych warsztatach, w ramach których młodsza młodzież będzie spotykać ciekawe osoby – przede wszystkim przedstawicieli zawodów kreatywnych, a w ramach działania, uczestnicy będą tworzyć swoje storyboard ich przyszłości. Będą to zatem zarówno spotkania z artystami, podróżnikami, filmowcami, sportowcami, skejterami, itp., ale również warsztaty z zakresu działań produkcyjnych i plastycznych dotyczących przede wszystkim przestrzeni sztuki teatralnej i filmowej.


GAP

INSPIROWANIE/ POKAZYWANIE/ POZNAWANIE/ DOŚWIADCZANIE/ PRÓBOWANIE/ WYBIERANIE

G A P to Grupa Artystycznych Poszukiwań skupiona wokół działań teatralnych. 

Szukając porozumienia i połączenia powyższych haseł powstaje propozycja konstruowania działania dedykowanego dla młodzieży bazującego na sztuce teatralnej rozumianej szeroko – jako kompilacja wielu sztuk i dziedzin. Mamy tu na myśli zarówno sztukę aktorską, reżyserską, scenograficzną, muzyczną, jak i przestrzenie techniczne – operator światła, operator dźwięku czy operator wizualizacji. W przestrzeniach teatru widzimy również działy dotyczące produkcji, promocji, dramatopisarstwa czy organizacji wydarzeń.

AKADEMIA TEATRALNA MŁODEGO CSK

Ponieważ głównym założeniem GAP jest stworzenie oferty kulturalnej bazującej na teatrze, zakłada się powstanie stałej grupy teatralnej. Zależnie od chęci i zaangażowania uczestników proponujemy teatr tworzony z nas – najbardziej eksperymentalne podejście do pracy teatralnej, zakładające czerpanie z pomysłów, wrażliwości i talentów uczestników. Tworzenie takiej formy teatralnej zakłada brak gotowych scenariuszy warsztatów i brak pracy na istniejącym scenariuszu. Za pomocą wiedzy i doświadczenia prowadzącego/prowadzących praca kierowana jest przy pomocy metod pedagogiki teatru ku stworzeniu autorskiego spektaklu/ działania/ performance; 

Głównym celem stałej grupy teatralnej jest nabywanie umiejętności, przełamywanie barier, uspołecznianie. Działanie zakłada integracje grupy w przestrzeni życia na wzór działań Reduty J. Osterwy, z założeniem przynajmniej jednej realizacji teatralnej w sezonie w przestrzeni CSK.


ESSA-SPINACZ

INSPIROWANIE/ POKAZYWANIE/ DOŚWIADCZANIE/ PRÓBOWANIE/ WYBIERANIE/ WOLNOŚĆ/ BEZ KONSEKWENCJI/ PRZYPADKOWOŚĆ/ BEZ DEKLARACJI/ ROSZCZENIOWOŚĆ

Essa-Spinacz to pracownia Młodego CSK skierowana wyłącznie do osób w wieku 16-20 lat. Essa-Spinacz to miejsce, które ma w przenośni spinać działalność młodzieży licealnej ze światem kultury.

ESSA-KARIERA (REGRANTING, BMK)

Propozycja zakłada działania regrantingowe i aktywizujące –  stworzenie programu finansowania małych projektów artystycznych tworzonych i realizowanych przez młodzież, polegającego na finansowaniu i opiece organizacyjno-merytorycznej projektów młodzieży.  Warsztaty kariery to z jednej strony poszerzenie oferty szkolonej, która zakłada zapoznanie uczniów z tworzeniem CV i innych dokumentów aplikacyjnych. Nasza propozycja bazuje na spotkaniach z doradcą zawodowym, z osobami wykonującymi zawody interesujące młodzież. To działanie zapoznające  młodzież z pozyskiwaniem środków na działania oraz warsztat samoprezentacji.

MUZYCZNA SCENA MŁODYCH

Repertuar Muzycznej Sceny Młodych wybierany byłby przez młodzież drogą rekomendacji i głosowania. Nie ma takiej przestrzeni ani dla słuchaczy ani dla młodych muzyków. Istnieją w samym Lublinie młodzi zdolni wokaliści i instrumentaliści, a także zespoły, które mają szanse prezentować się w zasadzie jedynie na wydarzeniach szkolnych czy/lub na konkursach – ale te przestrzenie nie dają możliwości spotkania z realną i chętną publicznością. Muzyczna Scena Młodych to przestrzeń skierowana do młodzieży oraz przestrzeń w ramach której ta młodzież mogłaby się prezentować

WOLONTARIAT

Założeniem i pewnego rodzaju konsekwencją działań jest aktywność młodzieżowej grupy wolontariuszy sztuki, którzy pod okiem doświadczonych pracowników zapoznają się „na żywo” i w doświadczeniu z organizacją przedsięwzięć kulturalnych i teatralnych. 

MECENASI CSK
ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie