CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.csklublin.pl  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.


Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności polegającej na nieprzystosowaniu opublikowanych dokumentów  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Dostępność architektoniczna

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie jest instytucją kultury dostępną dla wszystkich, również osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy do środka!

Lokalizacja i wejścia do budynku

 • Budynek w Lublinie
 • Do budynku można wejść z trzech stron obiektu oraz :

– od strony placu Teatralnego

– od strony ul. Radziszewskiego (drzwi dwuskrzydłowe, podwójne, szklane, otwierają się automatycznie)

– od strony ul. M. Skłodowskiej Curie

Opis budynku i usprawnień

 • Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach: ciągi komunikacyjne są szerokie
  i bez progów, z dostępem do wind i toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz opiekunów małych dzieci (na wyposażeniu toalet na poziomie 0 i +1 są przewijaki dla niemowląt). W głównych korytarzach, umieszczone są drewniane ławy do siedzenia oraz ekrany multimedialne (TV i Tablety) z praktycznymi informacjami na temat budynku i realizowanych wydarzeń. Do budynku i wszystkich jego przestrzeni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani na miejscu ani on-line.
 • Budynek ma cztery piętra (w tym taras widokowy, na którym znajduje się Miejska Pasieka Artystyczna), na które osoba z niepełnosprawnością może się dostać korzystając z dwóch wind zlokalizowanych na parterze. Na poziom piąty, gdzie znajduje się łąka kwietna, częściowo prowadzą schody.

 Najważniejsze przestrzenie wewnątrz oraz wokół budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

 • – Do dyspozycji widzów i odwiedzających są 3 windy, w których panel sterowania jest dodatkowo oznakowany dla osób niewidomych (przyciski  z wypukłymi symbolami i cyframi oraz opisane alfabetem Braille’a):

– w części budynku od strony południowej znajduje się 1 winda, która obsługuje poziomy od -1 do +3 (maksymalny udźwig 680 kg, 8 osób, możliwy przejazd jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i dwóch osób towarzyszących),

– w części budynku od strony północnej (wejście główne) znajdują się 2 windy panoramiczne, zlokalizowane po obu stronach Sali Operowej przy schodach wiszących – strona A i B, które obsługują poziomy od -2 do +5 (maksymalny udźwig 1000 kg, 13 osób, możliwy przejazd jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i dwóch osób towarzyszących);

 • Szatnia dla widzów – znajduje się na poziomie -1 i jest czynna podczas wybranych wydarzeń.
 • Parking 250 miejsc postojowych – całodobowy, czynny 7 dni w tygodniu, monitorowany, w formie podziemnego garażu, do którego wjazd zlokalizowany jest na ul. Radziszewskiego. Dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczone są miejsca parkingowe w pobliżu wejścia do budynku na poziomie 0 (dwa od strony ul. Radziszewskiego i jedno od ul. Grottgera, jak również dodatkowo oznaczone kolorami  i symbolem osoby niepełnosprawnej miejsca na parkingu podziemnym, na poziomie -1, które są 1,5 x szersze od zwykłego miejsca parkingowego, a przy każdym znajduje się domofon do Biura Obsługi Parkingu. Posiada w tym, 6 miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Są one zlokalizowane blisko wejścia i dodatkowo oznaczone kolorami zielonym i niebieskim oraz symbolem osoby niepełnosprawnej umieszczonym poziomo na ziemi oraz na ścianie. Miejsca specjalne są 1,5 x szersze od zwykłego miejsca parkingowego i przy każdym znajduje się domofon do Biura Obsługi Parkingu.

Przy wjeździe na parking znajduje się szlaban i automat do wydawania biletów parkingowych. Opłaty za parking dokonuje się przed wyjazdem w automatycznej kasie parkingowej zlokalizowanej przy wejściu do budynku na poziomie -1 (przy szatni) oraz w Biurze Obsługi Parkingu zlokalizowanym przy wyjeździe, które jest czynne w godzinach od 6:00 do 24:00.

Cennik parkingu. Osoby, które posiadają kartę inwalidzką mają 100% zniżkę, po okazaniu biletu wraz z legitymacją obsłudze w Biurze Obsługi Parkingu.  

Bezpieczeństwo i ewakuacja

 • Budynek objęty jest monitoringiem oraz całodobową ochroną. Na terenie obiektu działa telewizja CCTV, Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) oraz automatyczne systemy kontroli bezpieczeństwa i ppoż. Ponadto budynek wyposażony jest w oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych.

W przypadku ewakuacji niemożliwe jest korzystanie z wind.

Dojazd transportem publicznym

 • Z przystanków autobusowych: Ogród Saski, Krakowskie Przedmieście i Lipowa ścieżka o powierzchni asfaltowej gładkiej. Wysiadając na przystanku Ogród Saski 3, Krakowskie Przedmieście 2 i Lipowa — cmentarz 2, trzeba będzie przejść przez poziome przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Rozkład jazdy MPK z przystanków w najbliższej okolicy budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie


Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Koordynator dostępności

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. Szczególną uwagę kierujemy w stronę osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność oferty (w tym spektakli, spotkań, warsztatów, wystaw) jak również budynku, w którym się znajdujemy.

Osobą kontaktową w temacie dostępności dla osób z niepełnosprawnością jest Dorota Krupińska.

Kontaktować się można mailowo: dorota.krupinska@spotkaniakultur.com i/lub dzwoniąc na numer telefonu: 81 441 56 00 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z obsługą strony internetowej prosimy o kontakt mailowy z Damianem Stępniem (email: damian.stepien@spotkaniakultur.com) lub telefoniczny dzwoniąc na numer 81 441 56 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może by dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Punkt informacyjno-kasowy i Sklepik Kulturalny

Zlokalizowane są przy wejściu głównym na Aleję Kultur od strony placu Teatralnego (poziom 0).

Godziny pracy: od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 10.00–18.00, jak również przed wydarzeniami biletowanymi.  Tel. kontaktowy: 81 441 56 32.

Ceny biletów i kontakt do Obsługi Widza

 • Osoby z niepełnosprawnościami planujące wizytę w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Widza w celu omówienia możliwości dotarcia do budynku, zakupu i rezerwacji biletów i dobrania odpowiedniego spektaklu dla osób z rożnymi niepełnosprawnościami.

Kontakt do Obsługi Widza tel.: 81 441 56 75 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00), 
e-mail: obslugawidza@spotkaniakultur.com.

 • Na każde wydarzenie na Sali Operowej, którego organizatorem jest Centrum Spotkania Kultur, osobom z niepełnosprawnością, jak również ich Opiekunom/Asystentom przysługuje bilet ze zniżką 20% na miejsca we wszystkich kategoriach oprócz Premium i VIP. Zniżka udzielana na podstawie ważnej legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
 • Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, które nie kupują biletu na miejsce siedzące, mają prawo do zakupu biletu wstępu w cenie 10 zł w specjalnie wyznaczonej przestrzeni bez miejsca siedzącego (Rząd 8 – miejsca N1 i N2).  Z racji ograniczonej ilości miejsc specjalnych na Sali Operowej rekomendujemy dokonywanie rezerwacji w jak najwcześniejszym terminie, kontaktując się telefonicznie z Działem Obsługi Widza: (+48) 81 441 56 75.
 • W przypadku wydarzeń organizowanych w innych przestrzeniach, gdzie bilety są nienumerowane (Sala Kinowa, Klub Muzyczny, Sala Kameralna itp.) Osoba z niepełnosprawnością oraz jej Opiekun/Asystent mogą zakupić bilety ulgowe.

W razie dodatkowych problemów Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wychodzi naprzeciw potrzebom, wykorzystując potencjał ludzki.


Do pobrania

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA