CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury.

Głównym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze.

Program zakłada wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności.

Aby w pełni wykorzystać potencjał edukacji kulturowej, Program zakłada również rozwój kompetencji osób dorosłych współpracujących z młodzieżą oraz upowszechnienie wiedzy wynikającej z doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w realizację Programu.

Spośród wniosków, które wypłynęły do NCK w trakcie naboru, wyłoniono beneficjentów, którzy pełnić będą funkcję operatorów programu w swoich województwach przez najbliższe trzy lata.

Operatorem regionalnym na Województwo lubelskie zostało Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Więcej informacji dotyczących uczestnictwa w Programie podamy już niebawem.

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie