CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

Warsztaty online z nowych technologii – zapisy!

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Was bardzo serdecznie do udziału w warsztatach dotyczących nowych technologii w kulturze.

Warsztaty odbywają się online i są nieodpłatne. Otwarte są dla wszystkich zainteresowanych. Można zapisać się na dowolnie – na 1, 2 lub wszystkie 3 szkolenia – w zależności od zainteresowań.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Warsztaty odbywają się w ramach lubelskiej edycji programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają email z linkiem do warsztatów.

Zapisy przez formularz internetowy na stronie:

https://forms.gle/Xd7UeUJycLoHYALb8

1) Czwartek 9.11.2023, 10:00-15:00:

Podcasty od P do Y – od czego zacząć, jak nagrywać, montować i publikować

Prowadzący: Jerzy Woźniakiewicz

Podcasty to coraz bardziej popularny sposób komunikacji z użytkownikiem. Nic dziwnego – można ich słuchać, oddając się np. pracom domowym czy podczas prowadzenia samochodu. Dlatego jest to idealny sposób dotarcia do tych użytkowników, którzy żyją w ciągłym deficycie czasu, nie mając go na tyle, by móc poświęcić się tylko i wyłącznie obcowaniu z kulturą.

Podczas szkolenia:

dowiesz się, jak zacząć przygotowywać podcasty w swojej instytucji
poznasz narzędzia koniecznie do nagrywania i montowania podcastów
dowiesz się jak skutecznie wykorzystać podcasty do promocji swoje instytucji.
  

2) Poniedziałek, 13.11.2023; godz. 8:30-13:30:

Jak tworzyć wartościowe treści w internecie i jak z nimi dotrzeć do użytkowników, czyli copywriting i promocja w mediach społecznościowych (i nie tylko).

Prowadząca: Marta Kostecka

Jeżeli chcesz nauczyć się skutecznie komunikować ze swoimi odbiorcami i tworzyć treści, które są jasne, przejrzyste i wartościowe, to to szkolenie jest dla Ciebie! Nie musisz być copywriterem, by pisać dobre teksty.

Podczas zajęć porozmawiamy o tym:

Jak tworzyć wartościowe treści w internecie
Czym różni się copywriting od webwritingu
Jak pisać je poprawnie, jasno i zrozumiale
Jakie narzędzia ułatwiają tworzenie treści.
   

3) Wtorek, 14.11.2023; godz. 8:30-13:30

Grafika dla nie-grafika – bezpłatne narzędzia do tworzenia materiałów graficznych

Prowadząca: Marta Kostecka

Umiejętność samodzielnego tworzenia atrakcyjnych materiałów graficznych to ważna kompetencja dla pracowników instytucji kultury i osób prowadzących działania kulturalne. Jak samodzielnie przygotować plakat, ulotkę, zakładkę do książki czy atrakcyjną prezentację? Gdzie w internecie znaleźć zdjęcia czy ikony, z których możemy legalnie skorzystać? Z jakich narzędzi skorzystać, aby łatwo edytować zdjęcia i stworzyć ciekawy kolaż?

Między innymi takim zagadnieniom będzie poświęcone szkolenie.

Podczas szkolenia:

poznasz bezpłatne narzędzia do tworzenia różnego rodzaju materiałów graficznych (np.
plakaty, ulotki, zakładki do książek, dyplomy, naklejki, zestawy grafik do mediów społecznościowych, chmury słów i inne)
nauczysz się, jak pracować nad materiałami graficznymi online i wspólnie ze swoim zespołem
dowiesz się jak dobierać kolory podczas projektowania grafik
stworzysz autorskie grafiki do wykorzystania w swojej instytucji.
    

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: edukacja.bmk@csklublin.pl

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części: RODO – Organizator informuje uczestnika Projektu, że:

Administratorem danych osobowych  uczestników Projektu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, tel. 81 441 56 70, e-mail: kancelaria@csklublin.pl
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) CSK jest Katarzyna Krakowska. Można się z nią kontaktować poprzez e-mail: iod@csklublin.pl
Dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zadań statutowych Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – realizacją projektu Bardzo Młoda Kultura, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrzną Polityką Ochrony Danych Osobowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja zawartej umowy).
Dane osobowe uczestników Projektu mogą być udostępniane podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na ich rzecz oraz na rzecz Administratora, podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, Narodowemu Centrum Kultury, w zakresie wynikającym z Regulaminu Programu pn. „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025”, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.
Dane osobowe uczestników Projektu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Dane osobowe uczestników  Projektu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Uczestnik Projektu posiada  prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przez uczestnika Projektu na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na adres: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub drogą e-mailową pod adresem: iod@csklublin.pl
Uczestnik Projektu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem uczestniczenia w Projekcie.


MECENASI CSK
ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie