CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

Spotkania z artystami – Barbara Falender

GANIMEDES V |
1986–2016 | brąz, marmur |
73 x 36 x 56 cm | kolekcja
prywatna | fot. Ewa Zielonka

DRZEWO ŻYCIA |
1980-1981 | marmur, brąz |
104 x 30 x 40 cm | Kolekcja
Muzeum Sztuki w Łodzi |
fot. EZ

OWOC PALMY |
2010–2020 | brąz |
200 x 50 x 70 cm | własność
artystki | fot. EZ

IZYDA | 2007 | marmur |
215 x 43 x 41 cm | własność
artystki | fot. Justyn Oboładze

ON I ONA |1973 | brąz | On (górna rzeźba) 65 x 52 x 30 cm,
Ona 65 x 38 x 28 cm | własność artystki | fot. EZ

PORTRET WIESŁAWA
JUSZCZAKA | 2019 |
marmur, granit |
82 x 33 x 16 cm | własność
artystki | fot. EZ

PORTRET LENI | 2012 |
marmur | 43 x 39 x 14 cm |
własność artystki | fot. EZ

PORTRET KATIOU |
2019 | granit afrykański |
55 x 26 x 29 cm | własność
artystki | fot. EZ

NARCYZ | 1979 | marmur,
brąz | 55 x 52 x 34 cm
| Kolekcja Muzeum
Narodowego w Poznaniu|
fot. Muzeum Narodowe
w Poznaniu

SEN | 1976 | marmur |
19 x 29 x 49 cm | kolekcja
prywatna | fot. EZ

ZMROK II | 1986 | granit,
brąz | 72 x 41 x 34 cm |
kolekcja prywatna | fot. EZ

ROK 2001 | 2001 | brąz,
granit | 182 x 137 x 39 cm
| własność artystki | fot. EZ

JEDNIA | 1994 | marmur |
46 x 78 x 18 cm | własność
artystki | fot. EZ

PEŁNIA | 1976 | marmur |
40 x 39 x 45,5 cm | Kolekcja
Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu | fot. EZ

SARKOFAG | 1984–1985 |
odlew marmur, brąz |
42 x 38 x 90 cm | Kolekcja
Muzeum Sztuki w Łodzi |
fot. JO

JAJO NADZIEI | 2004 |
bazalt, jaja strusia, sizal, stal |
200 x 90 x 90 cm | własność
artystki | fot. EZ

KOLUMNA – WENUS
| 2003 | porcelana |
40 x 35 x 29 cm | własność
prywatna | fot. EZ

SKOK DO WODY | 1975 | beton
polichromowany | 60 x 143 x 32 cm |
Kolekcja Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie | fot. EZ

KOŚĆ ZIEMI | 1977 | marmur |
33 x 69 x 67 cm | Kolekcja Muzeum
Narodowego w Warszawie | fot. EZ

NOC | 1980 | granit, brąz |
30 x 56 x 53 cm | Kolekcja Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku | fot. JO

SZKIC DO RZEŹBY TERRA | 1994 |
marmur, brąz | 28 x 12 x 29 cm| kolekcja
prywatna | fot. EZ

TERRA II | 1994 | brąz, marmur |
104 x 78 x 17 cm | własność artystki |
fot. EZ

PODUSZKI EROTYCZNE | 1973 | brąz |
15 x 22 x 23 cm (jeden obiekt) | kolekcja
prywatna | fot. EZ

MIĘDZY JAWĄ A SNEM | 1977 |
marmur | 32 x 44 x 55 cm | Kolekcja
Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku | fot. JO

INICJACJA | 1976 | marmur, alabaster
| 22 x 45 x 40 cm | Kolekcja Muzeum
Narodowego w Poznaniu | fot. Muzeum
Narodowe w Poznaniu

ŹRÓDŁO | 1976 | marmur |
44 x 30 x 46 cm | Kolekcja Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku | fot. EZ

AUTOPORTRET | 2016 | marmur |
43 x 40 x 32 cm | własność artystki |
fot. EZ

HOMMAGE DLA ALINY
SZAPOCZNIKOW | 2023 | marmur |
95 x 340 x 90 cm | własność artystki |
fot. EZ

TOSIA | 2013 | marmur | 39 x 67 x 16 cm
| własność artystki | fot. EZ

WENUS MEDYCEJSKA | 1994–1995 |
marmur, porcelana, sznur |
25 x 20 x 16 cm (jeden obiekt
z pięciu) | kolekcja prywatna | fot. EZ

KLEPSYDRA | 2005 | marmur |
37 x 56 x 30 cm | własność artystki |
fot. EZ

NARODZINY | 1993 | marmur, gnejs |
79 x 78 x 63 cm | Kolekcja PKO Banku
Polskiego | fot. EZ

STREFY | 1989 | brąz | 18 x 40 x 43
cm (jeden obiekt) | własność artystki |
fot. EZ

FATUM | 1995 | bazalt, aluminium |
57 x 90 x 90 cm | własność artystki |
fot. EZ

Barbara Falender debiutowała na początku lat 70. XX wieku i od tego czasu zajmuje specjalne miejsce w historii sztuki europejskiej poświęcając się eksperymentom nad figurą ludzką inspirowanym wielką tradycją klasyczną i mitologiczną sięgającą czasów starożytnych.

Falender jest  mistrzynią zmysłowej i idealistycznej rzeźby w najtrudniejszym i najcenniejszym materiale – marmurze. Jej dzieła  zachwycają jakością wykonania, głębią i autentyzmem emocji i wolnością  poszukiwań. W czasach medialnej sztuki te rzeźby są świadectwem tego co ręce artystki potrafią stworzyć, samotnie i wbrew przeciwieństwom     

Obok różnych rodzajów marmuru, rzeźbiarka tworzy w wielu innych materiałach brązie, granicie, bazalcie  epoksydzie, porcelanie, które często łączy  ze sobą. Posługuje się  formami intymnymi i monumentalnymi, realizuje galeryjne precjoza i olbrzymie projekty publiczne w wielu częściach świata. Ponadto  jej rzeźbom towarzyszą inspirujące fotografie i rysunki studyjne.

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie