CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

Dofinansowanie na ponad 7 milionów złotych trafi do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie!

Projekt „Kultura na Wyciągnięcie Ręki” jest skokiem w przyszłość dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i całej lubelskiej kultury. Kultura będzie dostępna dla każdego dzięki innowacyjnych rozwiązaniom i wykorzystaniu najnowszych technologii. Cały projekt ma wartości 10 mln złotych z czego ponad 7 zostało pozyskane z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.9 zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego

4 kwietnia w Teatrze Osterwy dyrektor Marek Krakowski odebrał z rąk Jarosława Stawiarskiego – marszałka województwa lubelskiego oraz Zbigniewa Wojciechowskiego – wicemarszałka województwa lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu „Kultura na Wyciągnięcie Ręki” – stworzenie platformy streamingowej umożliwiającej dostęp do wydarzeń kulturalnych odbywających się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

„Jestem bardzo zadowolony, że udało się pozyskać te pieniądze, tym bardziej, że są to pierwsze unijne pieniądze, które pozyskaliśmy od momentu powstania Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ten projekt jest zwrócony szybkością światłowodu do wszystkich mieszkańców Lublina, województwa lubelskiego oraz całego kraju.” – mówi Marek Krakowski – Dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

W ramach projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki” Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zamierza utworzyć wysokospecjalistyczną platformę streamingową umożliwiającą dostęp do wydarzeń kulturalnych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo zbudowane będzie elektroniczne archiwum umożliwiające dostęp do powtórek, pełnej archiwizacji realizowanych wydarzeń kulturalnych tworzonych lub współtworzonych z innymi instytucjami kultury województwa lubelskiego w przestrzeniach CSK. „Centrum Spotkania Kultur w Lublinie to instytucja samorządu województwa lubelskiego, która ma specjalną misję zjednoczenia tego co się dzieje w regionie, ale również promieniowania poza region. Chcemy się dzielić naszym dorobkiem kulturalnym również z innymi regionami. Dzięki zaangażowaniu załogi Centrum Spotkania Kultur w Lublinie udało się opracować projekt, który technologicznie ma nas pchnąć do przodu a równocześnie wyposażyć w narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu, żeby te osoby, które nie mogą dojechać do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie mogły skorzystać z oferty kulturalnej, żeby te osoby, które są chore też mogły skorzystać z tego co się dzieje w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” – dodaje Krakowski.

Integralnym elementem projektu jest zakup urządzeń pozwalających na mobilne studio przetwarzania sygnału audio-wideo i ich streaming z wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego (umożliwienie współuczestniczenia w tworzeniu projektów kulturalnych dla innych jednostek kultury samorządu województwa przy współpracy CSK). Projekt pozwoli na zwiększenie atrakcyjności i rozszerzenie oferty kulturowej CSK w Lublinie oraz samego województwa lubelskiego poprzez ochronę, wykorzystanie i zwiększenie dostępu do unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Inwestycja obejmuje doposażenie CSK w Lublinie w nowoczesny sprzęt wykorzystywany na potrzeby realizacji wydarzeń kulturalnych, a także oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie do oferty nowego produktu kultury w postaci platformy streamingowej, która będzie jedną z metod funkcjonowania twórców kultury w sieci. Dodatkowym elementem przedsięwzięcia jest zastosowanie w obiekcie CSK usprawnień skierowanych do osób o szczególnych potrzebach. Istotną część projektu, wspierającą techniczne wyposażenie CSK stanowi doposażenie i uruchomienie studia CSK na poziomie pozwalającym na wytworzenie sygnału telewizyjnego przesyłanego drogą internetową. W ten sposób projekt ma przyczynić się do ograniczenia wykluczeń związanych z niepełnosprawnościami oraz ograniczeń komunikacyjnych.

Projekt ten stanowi innowację w skali ogólnopolskiej i jest szczególnie istotny ze względu na postęp technologiczny, a także oczekiwania społeczeństwa. Pandemia COVID-19 udowodniła, że cyfryzacja w instytucjach kultury jest konieczna i nieunikniona, aby zapewnić ciągłość korzystania z oferty, zwłaszcza w przypadku sytuacji kryzysowych. Celem tego projektu jest również umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, a także innym, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kultury bezpośrednio, możliwość dostępu online do oferty kulturalnej.

MECENASI CSK
ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie