CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

W dniu 5.04.2024 Organizator Turnieju Międzypowiatowego 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego po przyjęciu 8 zgłoszeń w czterech turniejach do eliminacji międzypowiatowych postanowił – w porozumieniu z koordynatorem eliminacji 69. OKR w województwie lubelskim – przeprowadzić konsultacje dla zgłoszonych uczestników i nominować ich do Turnieju Wojewódzkiego. Wspominane konsultacje odbędą się w terminach indywidualnie ustalonych z uczestnikami.

Protokół: [link]

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to najważniejsze wydarzenie z zakresu amatorskiego ruchu recytatorskiego, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej.Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odpowiada za koordynację eliminacji OKR w województwie lubelskim.

Odbiorcami są uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania się w czterech kategoriach: recytacja, poezja śpiewana, wywiedzione ze słowa, teatr jednego aktora. Nominowani z turniejów powiatowych trafiają do Turnieju Wojewódzkiego, natomiast laureaci etapu wojewódzkiego biorą udział w eliminacjach ogólnopolskich.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Regulaminem eliminacji 69. OKR w województwie lubelskim.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to najważniejsze wydarzenie z zakresu amatorskiego ruchu recytatorskiego, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odpowiada za koordynację eliminacji OKR w województwie lubelskim.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Konkurs ma charakter wieloetapowych eliminacji:
📚 środowiskowych (jeżeli wyznaczą je organizatorzy powiatowi)
📚 powiatowych – terminy ustalane przez organizatorów eliminacji
📚 wojewódzkich – Turniej Wojewódzki w Lublinie | 19-20.04.2024 r. | CSK
📚 ogólnopolskich – Słupsk/Ostrołęka/Włocławek | 13-15/19-22/26-29.06.2024

Impreza jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.

Uczestnicy przygotowują i zgłaszają repertuar nieprezentowany w poprzednich edycjach OKR, ani w innych konkursach. Wykonawcy mają możliwość zaprezentowania się w czterech turniejach.

TURNIEJ RECYTATORSKI
📜 uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
– młodzieży szkół ponadpodstawowych
– dorosłych
📜 repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 wiersze i prozę
– prezentacja obejmuje 2 utwory – prozę i wiersz
– trzeci utwór prezentowany na prośbę Komisji Konkursowej
📜 wykonywane mogą być utwory opublikowane w książkach lub prasie literackiej
📜 czas występu – do 10 minut

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
🎤 uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie
🎤 repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany
– prezentacja obejmuje 2 utwory śpiewane i 1 recytowany
– prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa do etapu wojewódzkiego
🎤 zasady dotyczące repertuaru śpiewanego:
– wykonywane mogą być utwory literackie, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej
– przynajmniej jeden utwór musi mieć nowo skomponowaną muzykę
– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym
– utwór znany i posiadający określony, autorski kształt wykonawczy, podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację
🎤 akompaniament: 1 instrument/mały zespół (do 3 osób)/półplayback
🎤 czas występu – do 12 minut

TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
🕺 uczestnicy występują bez podziału na kategorie
🕺 repertuar jest dowolny
🕺 dowolna forma prezentacji
🕺 czas występu – do 7 minut

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
🎭 uczestnicy występują bez podziału na kategorie
🎭 spektakl przygotowany w oparciu o dowolny materiał literacki
🎭 czas występu – do 30 minut

ZGŁOSZENIA
Uczestnik zgłasza chęć udziału w konkursie przez przesłanie do organizatora odpowiednich eliminacji odpowiedniej karty zgłoszeniowej wypełnionej komputerowo.

TURNIEJ MIĘDZYPOWIATOWY W LUBLINIE
Turniej Międzypowiatowy w Lublinie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2024 r. godz. 11:00 w Klubie Muzycznym CSK (Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, poziom -1).

W Turnieju Międzypowiatowym w Lublinie biorą udział uczestnicy z powiatów:
 lubelskiego ziemskiego,
 lubelskiego grodzkiego,
 świdnickiego.

Karty zgłoszeniowe wraz z oświadczeniem należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2024 r. w formie elektronicznej (skan karty zgłoszeniowej) oraz papierowej (oryginały karty zgłoszeniowej) na następujące adresy:
– forma elektroniczna (skan) : okr@csklublin.pl
(temat maila: OKR – TML – imię i nazwisko uczestnika),
– forma tradycyjna (oryginał):
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, plac Teatralny 1, 20-029 Lublin
(dopisek: OKR – TML – BWOK – Dominika Jarosz).

TURNIEJ WOJEWÓDZKI W LUBLINIE

Nominowani z turniejów powiatowych trafiają do Turnieju Wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2024 r. w Klubie Muzycznym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, poziom -1)

Turniej Wojewódzki w Lublinie będzie obejmował bloki konkursowe, konsultacje z członkami Komisji Konkursowej oraz wydarzenia towarzyszące (np. warsztaty).

Laureaci bezpośrednio nominowani do Turniejów Ogólnopolskich otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

KONTAKT
Informacji na temat przebiegu Konkursu w całym województwie udziela:
Dominika Jarosz – instruktorka Biura Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, koordynatorka eliminacji 69. OKR w województwie lubelskim
dominika.jarosz@csklublin.pl
81 441 56 52

Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
okr@csklublin.pl
81 441 56 60

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminach:

REGULAMINY
📚 Regulamin 69. OKR: [link]
📚 Regulamin eliminacji 69. OKR w województwie lubelskim: [link]

KARTA ZGŁOSZENIOWA
📜 🕺 Recytacja i wywiedzione ze słowa: [link]
🎤 Poezja śpiewana: [link]
🎭 Teatr jednego aktora: [link]

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sztuki żywego słowa! 😊

MECENASI CSK
ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie