CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

HISTORIA CSK

 • 1960
  Idea budowy nowego gmachu teatralnego w Lublinie powstała w latach 60-tych XX wieku. Na początku lat 70-tych ówczesny dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy Kazimierz Braun zaproponował realizację nowego teatru z salą na 500 osób.
 • 1968
  30. maja 1972 roku Wojewódzka Rada Narodowa i Wojewódzka Komisja Planowania podjęły decyzję o budowie w Lublinie teatru operowego z salą widowiskowo-kongresową, mogącą pomieścić 1000 osób. Ogłoszono ogólnopolski konkurs architektoniczny z udziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Zwyciężył w nim prof. arch. Stanisław Bieńkuński z Warszawy. Projekt wykonano w 1972 roku w BPBBO Miasto projekt Lublin pod kierunkiem autora. Gmach teatru miał stanowić centrum administracyjno-kulturalne oraz ostoję sztuki w tworzonym „drugim zagłębiu węglowym”. Miał być również jednym z największych obiektów widowiskowych w Polsce i Europie.
 • 1974
  25. lipca 1974 roku wicepremier Mieczysław Jagielski dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. Kierownikiem budowy był wtedy Wojciech Tuchalski. Miejsce – Aleje Racławickie – nie było przypadkowe. Tu mieściła się siedziba KW PZPR (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny), tu miał powstać Łuk Wyzwolenia z okazji X-lecia Polski Ludowej. Wreszcie budynek miał przyćmić wielkością bryłę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pogłębiający się kryzys lat 80-tych XX w. wymusił wstrzymanie prac budowlanych na wiele lat. Budynek zyskał miano „Teatru w Budowie”. Środki z budżetu państwa wystarczały praktycznie tylko na utrzymywanie i zabezpieczanie murów.
 • 1995
  Poważny przełom nastąpił w latach 1995-1998. Zwiększone nakłady pozwoliły na przyspieszenie realizacji inwestycji. Udało się jednak ukończyć tylko część obiektu. Ze względu na ówczesną słabą bazę lokalową Filharmonii Lubelskiej podjęto decyzję, aby w pierwszej kolejności realizować pomieszczenia przeznaczone dla tej właśnie instytucji. I tak, w roku 1995 sala koncertowa, mieszcząca 600 widzów, została udostępniona Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
 • 1996
  W 1996 roku w związku z rezygnacją Teatru Dramatycznego z siedziby w nowobudowanym obiekcje oraz rezygnacją Państwowej Filharmonii z części pomieszczeń (sali kameralnej z zapleczem) dokonano zmiany poprzedniej koncepcji zagospodarowania obiektu. Rada Programowa powołana przez Wojewodę Lubelskiego zaproponowała nowy program użytkowy obiektu obejmujący pomieszczenia dla Państwowej Filharmonii Lubelskiej, Teatru Muzycznego i wielofunkcyjną salę widowiskową z zapleczem.
 • 2000
  W listopadzie 2000 r. nastąpiło otwarcie nowej siedziby Teatru Muzycznego z salą widowiskową na 400 osób przy ul. M.C. Skłodowskiej 5.
 • 1998
  6 października 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski i Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma wzięli udział w uroczystej inauguracji Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie w pomieszczeniach znajdujących się w Teatrze w Budowie.
 • 2007
  W styczniu 2007 roku władze regionu zdecydowały o utworzeniu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zorganizowano międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Wystartowało w nim 49 firm z Polski i z zagranicy (m.in. Niemiec, Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Holandii).
 • 2009
  W 2009 roku Sąd Konkursowy pod przewodnictwem architekta, Stanisława Fiszera za najlepszy projekt uznał koncepcję przygotowaną przez lubelską pracownię architektoniczną Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. Nagrody w konkursie ufundowała Fundacja Moniki i Janusza Palikotów. W 2011 roku koncepcję programową CSK na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przygotował Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.
 • 2014
  16 maja 2014 nad gmachem Centrum Spotkania Kultur zawisła wiecha.
 • 2014
  22 listopada 2015 roku nastąpiło symboliczne zakończenie budowy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, uświetnione widowiskiem „Upadek Muru Lubelskiego” i odsłonięciem tablicy z nazwą Placu Teatralnego. Budowa CSK została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (całkowita wartość projektu wynosiła 171 939 500 PLN).
 • 2015
  Oficjalne otwarcie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie nastąpiło w 2016 roku.


ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie