CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Organizatorem 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Celem Festiwalu jest przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie. Festiwal ma charakter konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

W konkursie mogą wziąć udział:
🎵 kapele ludowe – ich skład i repertuar powinien być zgodny z tradycyjnymi wzorami danego regionu, bez udziału solistów-śpiewaków,
🎵 zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),
🎵 soliści – instrumentaliści – grający na tradycyjnych instrumentach takich, jak np.: skrzypce, złóbcoki, mazanki, cymbały, dudy, gajdy, kozioł, trombita, ligawka, bazuna, heligonka, harmonia (z wyłączeniem akordeonu), różnego rodzaju fujarki, piszczałki, a także inne, tradycyjne instrumenty i narzędzia muzyczne,
🎵 soliści – śpiewacy – śpiewający bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego (z wyłączeniem liry korbowej przy wykonywaniu pieśni epicko-dziadowskich),
🎵 mistrzowie wraz z uczniami.

Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru zachęca się solistów i zespoły śpiewacze do szerszego uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych, np.: okresu Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy, sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, weselnych, chrzcinowych, a także pieśni cyklu powszechnego, w tym: pieśni o tematyce miłosnej i zalotnej, rodzinnej, pieśni komicznych, pasterskich, rekruckich, ballad, pieśni przedstawiających czasy wojen oraz okupacji i inne.

Organizatorzy i Jury zachęcają do występowania w stroju ludowym w czasie prezentacji konkursowych, jak również w czasie całego pobytu na Festiwalu. Ponadto wskazane i konieczne jest zachowanie zgodności stroju z tradycją regionu.

Nagrodzeni zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów i wykonania nagrodzonego repertuaru podczas wręczania Baszt oraz nagród, tj. 23 czerwca 2024 r. około godziny 15:00 na Głównej Scenie.

Zgłoszenia wraz z protokołami bądź rekomendacjami (na załączonej do Regulaminu karcie zgłoszeniowej – załącznik nr 1) należy dostarczyć do dnia 20 maja 2024 r., do godziny 15:30 (liczy się data dostarczenia zgłoszenia) w wersji elektronicznej oraz papierowej:
🎵 oryginały dokumentów należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
plac Teatralny 1, 20-029 Lublin
dopisek: BWOK – 58. OFKiŚL
🎵 czytelne skany dokumentów należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: festiwalkazimierz@csklublin.pl

🎼 Regulamin: [LINK]
🎼 Karta zgłoszenia – WYKONAWCA: [LINK]
🎼 Karta zgłoszenia – SEMINARIUM: [LINK]
🎼 Instrukcja zakupu akredytacji: [LINK]

Za ostateczny termin wypełnienia i przesłania karty zgłoszeniowej zawierającej informację o chęci skorzystania z akredytacji uznaje się dzień 20 maja 2024 r. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje możliwości skorzystania z akredytacji, tj. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia. Wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 24 maja 2024 r.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z koordynatorkami:
Ewa Sikora-Chołody, Agnieszka Karpińska
Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
📧 festiwalkazimierz@csklublin.pl
📞 81 441 56 51
📞 81 441 56 55

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
MECENASI CSK
ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA