CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

58. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym – transmisja live

Zapraszamy na 58. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Celem Festiwalu jest przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie. Festiwal ma charakter konkursu.

Organizatorem 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

P R O G R A M | do pobrania – LINK

58. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
20-23 czerwca 2024 r.

Muzeum Nadwiślańskie

20 czerwca 2024 | czwartek

16:00 – 19:00 | Konferencja prasowa oraz Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne „Polska muzyka ludowa subregionu Wielkopolski (z Kujawami i Ziemią Dobrzyńską)”

Rynek Duży | SCENA GŁÓWNA

21 czerwca 2024 | piątek

09:00 | Otwarcie Targów Sztuki Ludowej

09:15 | Korowód Festiwalowy (od Domu Kultury pod Scenę Główną na Rynku Dużym)

09:30 | Uroczyste Otwarcie Festiwalu

            I KONCERT KONKURSOWY

13:00 | Koncert towarzyszący z regionu lubelskiego| Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej z Kapelą Krążałka

14:00 | II KONCERT KONKURSOWY

17:00 | Koncert towarzyszący z regionu podlaskiego| Hajda Banda / Гайда Банда

18:00 | III KONCERT KONKURSOWY

22 czerwca 2024  | sobota

09:00 | Targi Sztuki Ludowej

10:00 | IV KONCERT KONKURSOWY                                                                                                                                 

14:00 |Koncert Zespołu Czeremszyna

15:00 | V KONCERT KONKURSOWY

20:00 | Koncert Zespołu Rokiczanka

23 czerwca 2024  | niedziela

09:00 | KONCERT KONKURSOWY MISTRZ I UCZEŃ

12:00 | Msza Św. w intencji uczestników Festiwalu

14:15 | Korowód Festiwalowy (spod Kościoła pod Główną Scenę na Rynku Dużym)

14:30 | OGŁOSZENIE WYNIKÓW
15:00 | Koncert „Lubelszczyzna dla Gości festiwalowych”

Zespół ludowy „PoNoszemu” z Piotrowic

Zespół Śpiewaczy „Babeczki” z Zawitały

Zespół „Babiczanki” z Babic

Zespół Śpiewaczy „Chrzanowianki” z Chrzanowa Janowskiego

Rynek Mały | KLUB FESTIWALOWY

21 czerwca 2024 | piątek

14:15-15:00 | Zespół Folklorystyczno – Obrzędowy SOŁTYSKI widowisko „Wilijo Dożynek”

15:00-16:45 | warsztaty i pokazy rękodzielnicze dla dużych i małych | Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Irena Zawadzka | pierniki dekorowane tradycyjnym wzornictwem opolskim

Aleksandra Zawacka | kwiaty z bibuły

15:00-16:45 | rodzinne warsztaty artystyczne – na wzór podlaski | Art Chata

17:00-18:45 | warsztaty i pokazy rękodzielnicze dla dużych i małych | Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Krystyna Zagrabska | malowanie zdobniczych wzorów kujawskich

17:00-18:45 | rodzinne warsztaty artystyczne – na kazimierską nutę | Art Chata

17:00-17:45|stroje ludowe województwa podlaskiego

18:00-19:00|warsztaty tradycyjnych pieśni ludowych

19:00-20:30|warsztaty tradycyjnych tańców ludowych

21:00-02:00 |Potańcówka|start Hajda Banda / Гайда Банда

22 czerwca 2024 | sobota

15:00-16:45 | warsztaty i pokazy rękodzielnicze dla dużych i małych | Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Bogusława Miś | malatura zalipiańska

Piotr Mentel | drewniane karuzele z konikami i ptaszkami

15:00-16:45 | rodzinne warsztaty artystyczne dla dzieci – na wzór podlaski | Art Chata

15:00-18:00 | tworzymy nadbużańskie krajki | Nadbużański Uniwersytet Ludowy

17:00-18:45 | warsztaty i pokazy rękodzielnicze dla dużych i małych | Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Jan Michalski | wiklinowe ozdoby i wytwory

17:00-18:45 | rodzinne warsztaty artystyczne – na kazimierską nutę | Art Chata

18:00-19:00 | warsztaty tradycyjnych pieśni ludowych  

19:00-20:30 |warsztaty tradycyjnych tańców ludowych 

21:00-02:00 |Potańcówka |start Kapela Dziki Sad

Zamek w Kazimierzu Dolnym

21 czerwca 2024 | piątek

21:00-23:00 | Ognisko dla uczestników Festiwalu (wstęp za okazaniem opaski festiwalowej)

* ze względu na wieloletnią tradycję festiwalową program może ulegać drobnym korektom 😉

W konkursie mogą wziąć udział:
🎵 kapele ludowe – ich skład i repertuar powinien być zgodny z tradycyjnymi wzorami danego regionu, bez udziału solistów-śpiewaków,
🎵 zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),
🎵 soliści – instrumentaliści – grający na tradycyjnych instrumentach takich, jak np.: skrzypce, złóbcoki, mazanki, cymbały, dudy, gajdy, kozioł, trombita, ligawka, bazuna, heligonka, harmonia (z wyłączeniem akordeonu), różnego rodzaju fujarki, piszczałki, a także inne, tradycyjne instrumenty i narzędzia muzyczne,
🎵 soliści – śpiewacy – śpiewający bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego (z wyłączeniem liry korbowej przy wykonywaniu pieśni epicko-dziadowskich),
🎵 mistrzowie wraz z uczniami.

Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru zachęca się solistów i zespoły śpiewacze do szerszego uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych, np.: okresu Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy, sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, weselnych, chrzcinowych, a także pieśni cyklu powszechnego, w tym: pieśni o tematyce miłosnej i zalotnej, rodzinnej, pieśni komicznych, pasterskich, rekruckich, ballad, pieśni przedstawiających czasy wojen oraz okupacji i inne.

Organizatorzy i Jury zachęcają do występowania w stroju ludowym w czasie prezentacji konkursowych, jak również w czasie całego pobytu na Festiwalu. Ponadto wskazane i konieczne jest zachowanie zgodności stroju z tradycją regionu.

Nagrodzeni zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów i wykonania nagrodzonego repertuaru podczas wręczania Baszt oraz nagród, tj. 23 czerwca 2024 r. około godziny 15:00 na Głównej Scenie.

Zgłoszenia wraz z protokołami bądź rekomendacjami (na załączonej do Regulaminu karcie zgłoszeniowej – załącznik nr 1) należy dostarczyć do dnia 20 maja 2024 r., do godziny 15:30 (liczy się data dostarczenia zgłoszenia) w wersji elektronicznej oraz papierowej:
🎵 oryginały dokumentów należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
plac Teatralny 1, 20-029 Lublin
dopisek: BWOK – 58. OFKiŚL
🎵 czytelne skany dokumentów należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: festiwalkazimierz@csklublin.pl

🎼 Regulamin: [LINK]
🎼 Karta zgłoszenia – WYKONAWCA: [LINK]
🎼 Karta zgłoszenia – SEMINARIUM: [LINK]
🎼 Instrukcja zakupu akredytacji: [LINK]

Za ostateczny termin wypełnienia i przesłania karty zgłoszeniowej zawierającej informację o chęci skorzystania z akredytacji uznaje się dzień 20 maja 2024 r. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje możliwości skorzystania z akredytacji, tj. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia. Wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 24 maja 2024 r.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z koordynatorkami:
Ewa Sikora-Chołody, Agnieszka Karpińska
Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
📧 festiwalkazimierz@csklublin.pl
📞 81 441 56 51
📞 81 441 56 55

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie